{[{ selectedSession.title }]} - {[{ selectedSession.start._d | date:'dd/MM/yyyy HH:mm' }]} - {[{ selectedSession.room.name }]} - {[{ selectedSession.is_timeout ? 'Hết giờ đặt vé' : 'Tối đa ' + bookingInfo.max_tickets + ' vé '}]}

MÀN HÌNH
{[{ seatType.name }]}
Ghế đang chọn
Ghế đang có người chọn
Ghế đã bán

Ghế đã chọn

{[{ selectedSession.title }]}
{[{ selectedSession.start._d | date:'dd/MM/yyyy HH:mm' }]}
{[{ selectedSession.room.name }]}
Ghế Giá
Thành tiền {[{ (transaction ? getSumChoosingTickets(transaction) : "") | number }]}
Phí giao dịch {[{ (transaction ? getOnlinePaymentFee(transaction) : "") | number }]}
Số vé trẻ em
Số vé HSSV
Đổi {[{ transaction.tickets_redeem }]} vé {[{ getSumTicketsRedeem(transaction) | number }]}
Ghế {[{ selectedSession.tickets[ticket.row_index].name }]}{[{ ticket.name }]}
Thời gian giữ vé 15 phút

Trong trường hợp thanh toán thành công nhưng bạn không nhận được vé, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số 038.3567212. Chúng tôi sẽ gửi lại thông tin vé cho bạn hoặc hoàn tiền.

Trong trường hợp vé đã giao dịch thành công và khách hàng nhận được email thông báo mã đặt vé, Rạp 12-9 không hoàn lại tiền.

Hiện nay Rạp 12-9 chỉ chấp nhận thanh toán trực tuyến bằng thẻ thanh toán nội địa. Click để tham khảo.

Thông tin tài khoản


Danh sách giao dịch

# Phim Ghế Thời gian Chiếu Thời gian Giao dịch Tổng tiền
{[{ $index + 1 }]} {[{ transaction.movie_session.movie.name }]} - {[{ transaction.movie_session.type.name }]} {[{ getRowName(ticket.row_index) }]}{[{ ticket.name }]} {[{ transaction.movie_session.start_time | date:'dd/MM/yyyy HH:mm' }]} {[{ transaction.created_at | date:'dd/MM/yyyy HH:mm' }]} {[{ getSumChoosingTickets(transaction) }]} {[{ transaction.code }]}