TÍCH ĐIỂM CHO KHÁN GIẢ CÓ THẺ THÀNH VIÊN RẠP 12-9(ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/11/2016)