Liên hệ

Rạp chiếu phim 12-9

Địa chỉ: Tầng 4, số 22, đường Quang Trung - TP. Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0238.3567212

Fax: 0238.3567212

Email: vinhcine@gmail.com